Gratis henting av båtvrak sommeren 2020

VB har blitt kontaktet av Oslofjordens Friluftsråd med budskap om at båtvrak hentes gratis med lekter i sommer.
Kambo Marina, med støtte og hjelp fra Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd, henter kasserte fritidsbåter gratis for gjenvinning og destruksjon.
Båtene skal hentes sjøveien med lekter. Vi skal rydde indre Oslofjord for båtvrak. Båtvrak er en forurensning som vi ønsker å få fjernet.

Har dere vrak liggende hos dere, eller dere vet om vrak, så registrer dette på ryddenorge.no eller https://www.kambomarina.no/kambocollect/. Her finnes også mer info om båtstørrelse, plassering og så videre.
Lekteren vil ha tre seilingsrunder i sommer. Den første kommer i juni. Deretter blir det en ny runde i juli og en på høsten. Tidspunkt for henting av det enkelte vraket avklares senere.
Ta gjerne kontakt her for mer info og spørsmål:
– Sveinar Kildal, prosjektleder 913 08 285 eller sk@norscanas.no
– Ketil Svelland, daglig leder Kambo Marina 909 11 859
– Bjørn Heidenstrøm, Oslofjordens Friluftsråd på bjorn@oslofjf.no
Utgangspunktet for prosjektet er at gamle båter forvitrer på stranda, i sivet eller i sine båtkrybber fordi det er krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. Vrakpanten på 1.000 kroner dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter. Det finnes også en god del eierløse båter hvor eier har flyttet eller gått bort og alle disse båtene slites til mikro-plast og andre søppelproblemer.