Arbeidet på Militærbrygga starter opp 8. november

VB skal som kjent utbedre landfestet for G-brygga frem mot jul, og det vil ikke bli mulig å komme seg ut på Seilbrygga, E-, F- og G-bryggene i perioden tirsdag 9. november kl 8 til fredag 12. november kl 16. De av dere som skal bruke båt til hummerfiske eller lignende må ta kontakt med havnesjefen, så finner vi midlertidig plasser til dere lenger inn i havna. Ved behov så har vi arbeidsbåten til VB tilgjengelig for å komme seg ut på bryggene. Gi i så fall tidlig beskjed.
Strømmen på Seilbrygga, E,  F, G og H blir koblet fra 9. november om morgenen og kobles på igjen fredag 12. november.