Opplag

VB tilbyr vinteropplag på tre steder: Ved Ruffen, Spuntveggen/Trafotomta og på sjøen i indre havn.
For å søke om opplagsplass vinteren 2020/2021 fyller du ut et av skjemaene fra menyen «Opplag». Priser for opplag ligger ute i prislista.
– Søknadsfrist for opplagsplass ved Ruffen og opplag på sjøen i indre havn er 15. september.
– Det har vært mye groe på båtene i sommer. For å gjøre ventetiden kortest mulig bør de som har egen høytrykksspyler ta med seg denne. VB har bare to spylere til felles bruk.
– Alt av skjell og groe som blir spylt av båten skal  fjernes av båteier.
– Det er viktig at info om navn, adresse, mail, mobil og båtstørrelse fylles ut på søknadskjema for opptak.

Opplag ved Spuntveggen/Trafotomta tildeles ved bestilling. Dersom du har båt på henger og vil ha båten i vinteropplag her må du kontakte Havnesjefen.