Opplag

VB tilbyr vinteropplag på tre steder: Ved Ruffen, Spuntveggen/Trafotomta og på sjøen i indre havn.
For å søke om opplagsplass vinteren 2022/2023 fyller du ut et av skjemaene fra menyen «Opplag». Priser for opplag ligger ute i prislista.
Kartlegging av behov for opplag på sjøen er allerede gjort via dette skjemaet. Dersom du ikke har svart ennå, så må det gjøres innen fristen 18. september.
– Søknadsfrist for opplagsplass ved Ruffen er også 18. september.
Opplag ved Spuntveggen/Trafotomta tildeles ved bestilling. Dersom du har båt på henger og vil ha båten i vinteropplag her må du kontakte Havnesjefen.
– For å gjøre ventetiden kortest mulig bør de som har egen høytrykksspyler ta med seg denne. VB har bare to spylere til felles bruk.
– Alt av skjell og groe som blir spylt av båten skal  fjernes av båteier.
– Det er viktig at info om navn, adresse, mail, mobil og båtstørrelse fylles ut på søknadskjema for opptak.