Takk til dugnadsgjengen som møtte 19. august

Det var godt oppmøte på dugnadene som ble gjennomført i havna og på Bergholmen lørdag 19. august.

Foreningen er avhengig av dugnadsinnsats for å kunne vedlikeholde og videreutvikle anleggene, og vi setter stor pris på at medlemmene møter opp og bidrar etter beste evne.

Tusen takk!