Saker til årsmøtet 2023

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 15. januar 2023. 
Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.