Opplagsplasser på land skal henvises av havnesjefen

Alle som ønsker å plassere båter for vinteropplag på land skal henvises plass av Havnesjefen.

Kontaktdetaljer finner du på vår kontaktside.

Deltakere på fellesopptakene er unntatt fra dette.