Tabell over tildelte tidspunkt for uttak

 

3. mai
Kl Navn
09:00  Gaute Nilsen
09:20  Håvard Rye
09:40  Bjarne Tannum
10:00  Susanne Abelsen
10:20  Jørn Bauge
10:40  Kenneth Myhre
11:00  Jan-Kåre Øien
11:20  Ørn Olsen-Solberg
11:40  Leif Egil Sande
12:00 Pause
12:20  Gyrd Gjevestad
12:40  Robert Selvaag
13:00  Fredrik Bjønness
13:20  Hans Petter Walstad
13:40  Trond Haakstad
14:00  Rolf Erik Nygård
14:20  Halvor Jensen
14:40  Per Ivar Glosli
15:00  Oddmund Taraldsen
15:20  Ragnvald Halset
15:40  Kjell Ivar Iversen
16:00  Roy Ebbesen