Opplag ved Spuntveggen / Trafotomta

Fellesopptakene gjennomføres på disse tre dagene:

Du bestiller deltakelse ved å bruke linkene over.

Det er også i år Finn Eriksen Kran & Transport som løfter alle båter disse dagene. Betaling av løft gjøres direkte til operatør. Opplag faktureres av VB. Avfall etter spyling må fjernes umiddelbart. Manglende opprydding vil utløse et gebyr på kr 1000.