Styret i VB

Formann

Jon Bekkevold, tlf 90535293

 

Kasserer

Sven Erik Bakke, tlf 90750394

 

Nestformann, sekretær

Øivind Hagen, tlf 92896704