Internkontroll for havnedrift


1.    
Målsetting

 


1.1    
Vindfangerbukta Båtforenings overordnede mål

IK0


1.2    
Vindfangerbukta Båtforenings Internkontroll

IK0


2.    
Organisasjon

 


2.1    
Ansvar og Organisasjonskart

IK00


2.2    
Stillingsbeskrivelser

IK00


2.3    
Dokumentasjon/dokumentbeskrivelser/referanser 

IK00


3.    
Personaltiltak

 


3.1    
Opplæring

 


3.1.1    
Kurs

 


3.1.2    
Treningsplan for nyvalgte i styret

AI0


3.1.3    Treningsplan

AI0


4.    
Varsling

 


4.1    
Viktige telefonnummer

SOS øyeblikkelig hjelp
Brannvarsling
Varslingsrutiner ved brann og ulykke

IK0


5.    
Miljø

 


5.1    
Rutine ved behandling av petroleumsprodukter og kjemikalier

IK0


5.2    
Avfallsprogram    

IK0


5.3    
Plan for minisering av alle typer avfall

IK0


5.4    
Driftsinstruks – retur av olje og annet miljøavfall

IK0


5.5    
Driftsrapport – retur av olje og annet miljøavfall

IK0


6.    

Helse / Forebyggende tiltak mot miljøfarlige stoffer

 


6.1    
Inneklima i Ruffen

IK0


6.2    
Liste over utstyr i Ruffen

IK0


6.3    
Liste over utstyr i Vaktbua

 


6.4    
Liste over utstyr i Verktøyboden

IK0


6.5    
Rutine for innhenting og registrering av HMS datablader

IK0


6.6    
Stoffkartotek

IK0


7.
    

Arbeidsinstrukser

 


7.1.1    
Instruks for inn- og utmelding av
medlemmer

 


7.1.2    
Prosedyre for adresse endring og annet
ajourhold av

 


7.1.3    
Instruks for inn- og utmelding av
medlemmer

IK0


8.    
Prosedyrer

 


8.1    
Felles rutiner for
Vindfangerbukta Båtforening

 8.1.1    
Sjekklister

IK08.1.2    

Skademeldinger

IK08.1.3    
Lover og
regler

IK08.1.4    

Retningslinjer for utleie og bruk av Ruffen

IK09.    

Systemrevisjon

 9.1.1    

Revisjonsrutiner

IK0