Ledige båtplasser i Vindfangerbukta Båtforening – 3,5m og 4,5m

Vi har nå ledige båtplasser som medlemmer av VB kan søke om å få overta. Plassene er 3,5m og 4,5m brede.

Søknadsskjemaet finner du her.
Alle ledige plasser i VB fordeles etter ansiennitetsprinsippet.
Vi understreker at det også er mulig for de som allerede har båtplass å oppgradere til en bredere plass.