Ledige båtplasser i Vindfangerbukta Båtforening

Vi har nå ledige båtplasser som medlemmer av VB kan søke om å få overta. Plassene har 4,5m og 5,5m bredde.

Søknadsfristen er 25. oktober. Søknadsskjemaet finner du her.

Alle ledige plasser i VB fordeles etter ansiennitetsprinsippet.

Vi understreker at det også er mulig for de som allerede har båtplass å oppgradere til en bredere plass.