Langtidsparkering av båthengere

På bakgrunn av mange henvendelser har VB besluttet at det skal settes av plass til 10-12 båthengere på Trafotomta. Det vil bli lagt til rette for dette helt øverst i skogkanten til dette.
Plassene vil bli beregnet på hengere som blir satt fra seg etter uttak på våren, og hentet igjen for vinteropplag. De vil bli plassert slik at de ikke vil være tilgjengelige til enhver tid, og kan være parkert inne av biler. Vi har ikke plass nok til å etablere «åpne» plasser.
Leieperioden er fra 20.05- 01.10, eller etter avtale med Havnesjef. De som leier vil ikke automatisk få nøkkel til bommen.
Vi håper og tror at dette vil være et tilbud til de som ikke har plass til henger på eget egnet sted idag.
Plassene fordeles til medlemmer etter først til mølla prinsippet og må meldes inn via mail til havnesjef.
Mail må inneholde registreringsnummer (hvis registrert) på henger, navn og adresse på eier , mobilnummer og mailadresse.
Pris vil variere noe med størrelse, men vil ligge mellom kr 1.000 og kr 1.500.- pr plass.

Havnesjef