Bukta Tidende, tidligere utgaver

Desember 2011
April 2011

Oktober 2010
Mai 2010

Oktober 2009
Juli 2009

April 2009

Desember 2008
Juli 2008
April 2008
Desember 2007

Oktober 2007
Juni 2007
April 2007
Desember 2006
Oktober 2006
Juli 2006